L (Fonetisk: LIMA)

Lejder;(maritim) Bådstige eller trappe

Lever;(maritim) Et sejl begynder at leve, når man sejler for tæt til vinden, eller hvis det ikke er halet tilstrækkeligt i forhold til den måde, det er skøde på

Lig;(maritim) Kanterne på et sejl. For-, under- og agterlig

Livline;(maritim) Sikkerhedssele

Log;(maritim) Instrument til måling af bådens fart gennem vandet

Loran;(maritim) LOng RAnge Navigation. Amerikansk radionavigationssystem med meget lang rækkevidde (1.000 sømil). Svarer til det europæiske Decca-system

Luffe;(maritim) At ændre kurs nærmere vinden til vindøjet

Luv;(maritim) Luv side er modsat den side, hvor storsejlet føres, altså den side, der er tættest til vinden

Luvart;(maritim) Samme som luv

Luvgirig;(maritim) Betegnelse for båd, der drejer op mod vindøjet, når roret slippes

;(maritim) Læ side af en båd er den side, hvor storsejlet føres, altså den side, der vender længst væk fra vinden

Lægirig;(maritim) Betegnelse for en båd, der falder af fra vindretningen, når roret slippes

Længde;(maritim) Ved et steds længde forstås buen af stedets breddeparallel fra 0-meridianen til meridianen gennem stedet

Læns;(maritim) Når en sejlbåd sejler en sådan kurs, at vinden kommer ind fra agter. Nøjagtig ret agter = plat læns

Lænse;(maritim) Sammen som at øse

Lænsestag;(maritim) Samme som agterstag og slørstag

Låring;(maritim) Den del af en båds sider, der er nærmest agterspejlet