F

(Fonetisk: FOXTROT)

Fald; (maritim) Tovværk eller wire til at hejse sejlet med

Faldbarm; (maritim) Det sejlhjørne, hvor faldet sættes fast

Falde af; (maritim) Ændre kurs bort fra vinden (modsat luffe [luve] op)

Faldereb; (maritim) Store skibe har på skibssiden en flytbar trappe for at lette adgangen fra kaj eller skib.

Falderebsport; (maritim) Det udskårne i det opstående, hvor man i større skibe går om bord og fra borde.

Faldhorn; (maritim) Faldbarm.

Faldspil; (maritim) Mindre hånddrevne spil til sejlhejsning på lystfartøjer.

Fangbjælke;(maritim) Tværliggende kort bjælke forude i jolle til fastgørelse af fanglinen.

Fange en ugle;(maritim) Når roeren ikke får sit åreblad op af vandet.

Fanglinen;(maritim) Line i jollens for- eller agterende til slæbning eller kortvarig fortøjning.

Fare;(maritim) En tovende farer (går) f.eks. gennem en blok.

Farer;(maritim) Opbevares. Eks. Vandslangen farer i forpeaken.

Fare til søs;(maritim) Være ansat på et skib.

Fast;(maritim) Ordre til at tørne (sætte) f.eks. et fald fast om en klampe.

Faste part;(maritim) Starten på et taljehal.

Favn; Gammelt dansk mål. 1 favn = 3 alen = 6 fod = 72 tommer = 1,884 meter.

Fedtsmørekop; Til smøring af f.eks. stævnrør.

Fender;(maritim) Skibets "stødpuder" der beskytter fribordet mod skamfiling. Plast- eller gummipuder til at anbringe udenpå fribordet for at forhindre skroget i at gnide op ad bolværk eller andet fartøj

Fenderliste;(maritim) Liste af gummi, plast eller træ, der er ført rundt om båden udenpå fribordet - som regel et lille stykke under skandæklisten (samling af skrog og dæk) - for at hindre båden i at gnide op ad bolværk eller anden båd

Fendertov;(maritim) Kraftigt tov udvendig rundt om essing. Beskytter jollens fribord.

Festlig flagning;(maritim) Flagning over top. Signalflag sammensyet fra for til agter.

Fetalje;(maritim) Proviant.

Fid;(maritim) Ters af pokkenholt, bruges til sejlmagerarbejde ved syning af huller til måtter og løjerter.

File i vinden;(maritim) Ligge for tæt til vinden, så sejlene lever, blafrer eller sjevrer.

Finkenet;(maritim) Forhøjelse over lønningen af metal (sceptre) eller træ (finkenetsstøtter).

Finnekøl;(maritim) Kort, dyb køl

Fire af;(maritim) Hejse ned eller slække.

Fisk;(maritim) Kraftig langsgående planke midtskibs. der er nedfældet i dæksbjælkerne.

Fisker;(maritim) Når tovværk (eller et fald, flagline, sejl, anker, ankerkæde ) utilsigtet griber fat i noget.

Fiskeriårbogen;(maritim) Udgives hvert år. Indeholder også mange oplysninger, som sejlere og sejlsportsfolk kan have gælde af

Flagspil;(maritim) Kort flagstang agter.

Flak;(maritim) En mindre sandbanke eller grund.

Floater;(maritim) Letvejrsspiler. Beregnet for vind på 0 - 3 m/sek.

Flot;(maritim) Når et skib igen flyder (er let) efter grundstødning.

Flover;(maritim) Vinden flover, når styrken aftager. Samme som at løje af

Flynder;(maritim) Cylinderformet rotator der slæbes agterude og via loglinen trækker loguret.

Flynder;(maritim) Forstærkning indsyet i et sejls faldbarm. Mest hos lystfartøjer.

Flyvende;(maritim) Kaldes et sejl der kun fastholdes i barmene men ikke i et lig.

Fod;(maritim) 1 fod = 30,5 cm.(engelsk) eller 1 fod = 31,4 cm. (dansk)

Fodblokke;(maritim) Eks. Storskødets vejviserblokke i dækket ved hakkebrædtet.

Fok;(maritim) (Stagfok) Stagsejl, der sættes lige foran den forreste mast (såfremt en fok væsentligt overlapper storsejlet, kaldes sejlet en genua)

Fokkemast;(maritim) Forreste mast i et flermastet skib, hvor den ikke er den højeste.

Fokkestag;(maritim) Fokkens forlig er fastgjort til fokkestaget.

Foran for tværs;(maritim) En retning mellem bidevind og halv vind, når det anvendes om vindretning i forhold til sejlbåd. I relation til søvejsregler: Vinklen fra ret forude til tværs (90░ om styrbord eller bagbord)

Forbåke;(maritim) Skal stå på linie med bagbåken. Markerer en afgrænsning.

Fordevind;(maritim) Lænse. Sejle plat fordevind.

Forfare;(maritim) Flytte inden for fastlagte grænser. Eks. På et løbestag.

Forgrejer;(maritim) Bovspryd og klyverbom samt deres afstøtning.

Forhale;(maritim) At flytte båden fra et sted i havnen til et andet

Forhaler;(maritim) Tov til at flytte en stilling forefter.

Forhudning;(maritim) Nogle skibe er beklædt (forhudet) med kobberplader udvendigt.

Forhånd;(maritim) De søfolk der haler tæt ved blokken. Søfolk der haler i tampen er i agterhånd.

Forlig;(maritim) Forreste kant på et sejl

Formiddagsvagten;(maritim) Fra 08 - 12.

Forpeak;(maritim) Skibets forreste rum. Bruges ofte som stuverum.

Forsejl;(maritim) Jager, klyver og (nu også) stagfok kaldes forsejl.

Forsinke;(maritim) Samlingsmetode (svalehaler) til bjælker og kraveller.

Forskarp;(maritim) Forpeak.

Forstag;(maritim) Wire fra stævn til mastetop

Forstøttes;(maritim) Maritimt synonym for afstivning, understøttelse eller befæstigelse.

Forsætning;(maritim) Skibes afdrift på grund af strøm eller vind, forsat fra sin kurs.

Forvarp;(maritim) Fortrosse.

FresnÚllinse; Lanterneglas med "riller," der bevirker en bedre spredning af lyset.

Fribord;(maritim) Skrogsiden over vandlinien

Frisker;(maritim) Vindstyrken tiltager.

Frivagt;(maritim) De besætningsmedlemmer der ikke har vagt.

Fuldrigger;(maritim) Skib med råsejl på alle master.

Førlighed;(maritim) Tovværks omkreds. Ikke at forveksle med diameteren.

Første vagt;(maritim) Fra 20 - 24.

Fåborgpumpe;(maritim) Håndbetjent lænsepumpe af støbejern foran maskinruffet.