E

(Fonetisk: ECHO)

Eftermiddagsvagt; (maritim) Fra 12 - 16. Ofte slås eftermiddagsvagterne sammen, 12 - 20 under navnet platfod, for at få forløb i vagterne.

Efterretninger for Søfarende; (maritim) Hønseavlertidende(S). Udgives ugenligt af Det Kongelige Søkortarkiv. Indeholder aktuelle advarsler samt ændringer til søkort, håndbøger m.v.

Ekkolod; (maritim) Elektronisk dybdemåler, der arbejder med lydimpulser

Ende; (maritim) Generel betegnelse for et stykke tovværk. "Stik mig lige en ende" o. lign.

Entre; (maritim) Gå om bord fra en jolle eller fra et andet skib.

Essing; (maritim) En åben jolles øverste kant hele vejen rundt.

Etmål; (maritim) Udsejlet distance på 24 timer. Fra midnat til midnat.

Evert;(maritim) Fladbundet jagtrigget fartøj med sidesværd.(Ses ved Ribe Skibbro.)